ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบังอร กระจะจ่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐวัฒน์ จีรสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววัชนันท์ ศรีหะจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายรภัชพล คำยวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2