ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวแคทศิริญา เกษร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศศิปภัสร์ สีสุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวมารีมารถ กาดู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววาสนา สุมุลละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกวิสรา ประชารุง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2