ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง มุ่งพัฒนาคุณธรรม นำสู่ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมรับเทคโนโลยี ”

คำขวัญของโรงเรียน

โรงเรียนสะอาด   การศึกษาเด่น   เน้นมารยาท   ปราศจากยาเสพติด

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน    เขียว

อัตลักษณ์โรงเรียน

ไหว้งามอย่างไทย