ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิดีโอกิจกรรมงานแสดงดนตรีไทย
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย วันแม่แห่งชาติ ในบทเพลงค่าน้ำนม ปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 ส.ค.2559 (อ่าน 1088) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย วันแม่แห่งชาติ ในบทเพลงอิ่มอุ่น ปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 ส.ค.2559 (อ่าน 1395) 17 ส.ค. 59
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559 ในบทเพลง พระคุณที่สาม วันที่ 23 มิ.ย.59 (อ่าน 1072) 16 ก.ค. 59
กิจกรรมแสดงดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพลงค้างคาวกินกล้วย 4 ธ.ค.58 (อ่าน 959) 15 ก.ค. 59
กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพลงลาวเสี่ยงเทียน 4 ธ.ค.58 (อ่าน 1032) 14 ก.ค. 59