ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับย้ายนักเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง
รับย้ายเข้าวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1พฤษภาคม 2562 พร้อมยื่นเอกสารดังนี้
1. สูติบัตรนักเรียน
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน
3. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา 
4. ทะเบียนผู้ปกครอง
5. เอกสารจากโรงเรียนเดิม(บค.20 , ปพ.1 ,ปพ.6 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 515 ครั้ง