ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ด้วยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ตามที่ได้จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 460 ครั้ง